Modelvliegclub  De Stootkop  De gezelligste vliegclub van Reuver
Share on Facebook

Historie

De geschiedenis vanModelbouwvereniging "De Stootkop" in het kort.

De modelbouwvereniging "De Stootkop" is opgericht op 17 juni 1972 door een 12-tal leden, die zich afgescheiden hadden van de vereniging Aero 62, die weer ontstaan was uit de R.L.C. de Roermondse Luchtvaart Club. Deze 12 leden waren Jos van Melick (overleden), Piet Schmitz (overleden), John Schouwenberg, Jan Coolen (overleden), Henk Linssen, Frans van Avesaath, C. van Avesaath, F. van Avesaath, Gerrit Baetsen, Hans Driehuis, Jos Brouns, Harrie Baetsen (overleden).

Er werd besloten de vereniging te noemen naar de "De Stootkop", een eigen ontwerp van Jos van Melick.

Zelf ontwerpen was in die tijd gebruikelijk. Bouwdozen bestonden nauwelijks, en tekeningen waren bijna niet voorhanden. Er werd gebruik gemaakt van allerhande materialen, zoals hout van sigarenkistjes, papier van de slager etc. Velpon en gluton waren de meest gebruikte lijmsoorten.

Van Henk Noten uit Swalmen, een industrieel mochten we gebruik maken van de westkant van "De Hout" voor een kleine vergoeding en we wisten bij aannemer Geraedts uit Swalmen een directiekeet op de kop te tikken voor fl. 500,-. Wij ontvingen na heel veel correspondentie over en weer met de Gemeente Swalmen in 1975 een vergunning voor het plaatsen van dit gebouw in eerste instantie tot 16 juni 1978. Later werd deze termijn verlengd tot 16 juni 1980.

Deze werd onder de bezielende leiding van Piet Schmitz op een zaterdag afgebroken en gelijk weer opgebouwd op ons vliegterrein. Dat was pas werken.

Er werden wat oude meubels gecharterd en van Frans Leyendeckers kregen we een prachtige grote oliekachel waar menig uurtje rond is doorgebracht, vooral door de dames van de leden.

In die tijd werd er hoofdzakelijk met modellen aan gedreven door verbrandingsmotoren gevlogen., en heel veel op zondagmorgen. We hadden een prachtige startbaan. De Impuls, een van Nederlands eerste model met radiobesturing, een tiptoets installatie, werd door Jeuf van den Born in 1974 met een 2-kanaals installatie met als motor een ED-racerdieselmotor gevlogen. Motordrossel was bij een dieselmotor niet mogelijk. Tank leegvliegen en landen. Toch werd er ook met zweefmodellen gevlogen. De Bergfalke van Henk Linssen, was een van de mooiste modellen. Ook de elektronmodellen deden hun intrede. Edelweiss van Piet Schmitz en de E3 van Jeuf van den Born waren een van de eerste.

Er werden clubwedstrijden gevlogen, en in februari werd meestel de snertwedstrijd georganiseerd op een zondag. Zeer druk bezochte dagen , aanvang 10.00 uur 's-morgens, erwtensoep voor het versterken van de inwendige mens, een heerlijk snorrende oliekachel, rondom bezet met keuvelende dames, gezelligheid kon geen tijd.

Onze vereniging kende in die tijd rond de 50 vliegleden. Een botenvereniging sloot zich bij ons aan , bestaande uit een dertigtal leden. Ledental was toen ongeveer rond de 85. Dat waren pas tijden.

Toen was geluk heel gewoon !!!!!!!

Ook werd er ieder jaar een F3B wedstrijd afgewerkt onder auspiciën van de K.N.V.v.L. In die tijd werden er ook pylonraces gehouden en wedstrijden voor elektromodellen..

In de zeventiger jaren werd er een internationaal weekend treffen georganiseerd met deelnemers uit Oostenrijk, Zwitserland , Duitsland, België en uiteraard Nederland. Een schitterend weekend en een groot succes.

Er werd een camping afgehuurd bij het zwembad "De Bosberg" in Swalmen en er werden voor diverse deelnemers uit het buitenland kamers gereserveerd bij Landhotel Cox..

In april 1979 deden wij een verzoek bij de Gemeente Swalmen voor een officiële vergunning voor het vliegen met modelvliegtuigen op ons terrein op "De Hout". Dit verzoek werd afgewezen hoofdzakelijk in verband met de geluidshinder en het feit dat er herplant zou plaatsvinden van bomen.

In 1979 kregen wij het verzoek van de Gemeente Swalmen onze vliegactiviteiten te verplaatsen naar de oostzijde van het scheidingspad wat leidde naar de 2 woningen gelegen op ons terrein. Dit in verband met de oprukkende woningbouw aan de westkant van "De Hout". Wij gingen in op dit verzoek, niet wetende dat de Gemeente ons op dat moment verplaatste van een gebied met agrarische bestemming naar een natuurgebeid.

Op dat moment begon voor ons de ellende. De Gemeente sommeerde ons het clubgebouw af te breken en het terrein te verlaten. Ook milieumensen maakten het ons moeilijk. Er werden bezwaar schriften ingediend door deze personen.Het clubgebouw werd in zijn geheel verplaatst naar de oostzijde, wat weer gepaard ging met protesten van de Gemeente. In dit natuurgebied mocht niet gebouwd worden. In juni 1980 liep de vergunning voor ons clubgebouw af. De Gemeente sommeerde ons het gebouw af te breken en het natuurgebied te verlaten, indien dit niet gebeurde volgde er politiedwang. Wij deden een schorsingsverzoek bij de Raad van State in Den Haag. Dit schorsingsverzoek werd toegewezen. Daarna kwam de geluidshinderzaak nog aan de orde. Ook hiervoor werd een schorsingsverzoek aangevraagd bij de Raad van Staten in Den Haag. Ook dit schorsingsverzoek werd toegewezen.

Lees verder…