Modelvliegclub  De Stootkop  De gezelligste vliegclub van Reuver
Share on Facebook

Historie-vervolg

Vervolg: De geschiedenis van Modelbouwvereniging "De Stootkop" in het kort.

.We hadden dus nu 2 zaken lopen een bij de Raad van State involge het natuurgebied en een bij de Afdeling Rechtspraak involge de geluidshinder.

We legden deze 2 zaken in handen van de Raad van State wat de natuurgebied zaak betrof en in de afdeling rechtspraak van de Raad van Staten wat de geluidszaak betrof.

Het bestuur onder leiding van Jeuf van den Born met assistentie van wijlen de heer Henk Noten, eigenaar van "De Hout" trok naar Den Haag voor de zittingen. Ook 2 personen van de Gemeente Swalmen waren aanwezig.

De Modelbouwvereniging werd wat de eerste zaak betrof in het gelijk gesteld en de Gemeente Swalmen werd onbehoorlijk bestuur verweten. Wij mochten blijven vliegen op ons terrein.

De afdeling wat het geluid betrof zou later dienen. Hiervoor togen weer enkele leden van ons bestuur naar Den Haag onder leiding van Harrie Sanders.

Deze zaak wat de geluidshinder betrof werd later op verzoek van de Gemeente Swalmen en met toestemming van de Stootkop ingetrokken.

Wij werden ontboden op het Gemeentehuis van Swalmen, waar ons het verzoek werd gedaan de geluidszaak te seponeren in ruil voor een officiële vergunning om te vliegen op de Hout met zwevers en modellen aangedreven door elektromotoren.

Hierop ging de vereniging in, temeer daar het vliegen met modellen met verbrandingsmotoren en zwevers een moeilijke zaak was. Deze beslissing kostte ons veel leden , een 20-tal leden vertrok naar de Vliegende Hollander in Posterholt. Ook maakte de botenclub zich los van onze vereniging

Toch waren de moeilijkheden nog niet voorbij. De eigenaar van "De Hout", de heer Henk Noten kwam in financiële moeilijkheden, overleed enige tijd later en toen kwam het terrein in de verkoop. Het terrein werd eigendom van de Rabobank.

Er werd overwogen om zelf het gedeelte waarop wij vlogen, ruim 6,3 hectare zelf te kopen , maar dit vond geen doorgang. Diverse kopers melden zich en uiteindelijk werd de gehele "Hout", groot ruim 25 hectare gekocht door Staatsbosbeheer.

Dit pakte voor ons gunstig uit. De gehele Hout werd door middel van schrikdraad afgemaakt en ons terrein, groot zoals bovengenoemd 6,3 hectare, werd apart afgemaakt met de restrictie dat op bepaalde tijden ons terrein begraasd mocht worden door de paarden van de heer Paul Frissen, bewoner van een van de woningen op de Hout.

De oude directiekeet was zeer bouwvallig geworden. Toch werd met pijn in het hart afscheid genomen van de oude keet. Oud, versleten, maar de warme gezelligheid wordt toch nog steeds gemist.

Er werd een nieuw clubgebouw aangeschaft met hulp van ons lid Harrie van Melick, in dienst van de Luchtmacht. Hij wist op de basis Soesterberg, na het vertrek van de Amerikanen aldaar, een kantoorunit op de kop te tikken. Van de Gemeente Swalmen kregen we toestemming om dit nieuwe gebouwtje te plaatsen.

Deze kantoorunit werd door middel van grote oplegger vervoerd vanaf de basis Soesterberg naar Swalmen, alwaar hij met een grote hijskraan op de reeds gelegde fundering geplaatst werd.

Momenteel hebben wij een vergunning voor het gebruik maken van ons vliegterrein tot het jaar 2005, veleend door Staatsbosbeheer. Voorheen gold dit maar voor 1 jaar.In 1997 vierden wij ons 25-jarig bestaan van "de Stootkop" met een gezellige open dag, en uitgenodigde oud-leden. Ook de heer Jonkman van Staatsbosbeheer en de wethouder van sportzaken van de Gemeente Swalmen gaven op uitnodiging van de Stootkop acte de presens. Ook mevrouw Gubbels, onze beschermvrouwe werd uitgenodigd, zij bewoonde de tweede woning op ons terrein. Zij was in veel gevallen de contactvrouw tussen de heer Henk Noten en de Stootkop.

Momenteel leven wij in het jaar 2002 en zullen op bescheiden schaal ons 30-jarig bestaan vieren.

Vermeld moge nog worden dat de nestor van onze vereniging de heer Jos van Melick ons onlangs op 86-jarige leeftijd is ontvallen. Hij was een van de medeoprichters van onze vereniging in 1972.

De "oud" voorzitter Jeuf van den Born.

===========================